Toisen asteen yhteys kehittyy – yhteistyössä opiskelijoiden kanssa

Toisen asteen yhteys avautui pari vuotta sitten. Kyseessä ei ole avaruusseikkailu, vaan psykologien ja kuraattorien tarjoama verkkopalvelu osoitteessa http://toisenasteenyhteys.edu.hel.fi .   Palvelu on suunnattu Helsingin kaupungin lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille.

Helsingin opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan psykologit ja kuraattorit ovat kehittäneet useita wiki-sivustoja opiskelijoiden, heidän vanhempiensa ja koko opiskeluympäristön tueksi. Kaikki sivustot ovat julkisia ja niillä on hyvät ja kasvavat kävijämäärät suhteessa palvelun kohderyhmään. Esimerkiksi Toisen asteen yhteys -sivustolla oli elo- ja syyskuussa 2011 yli 2000 kävijää eri ip-osoitteista. 

Netti ja sen tarjoama lisätuki ovat nykyaikaisia ja tarpeellisia matalan kynnyksen palveluita. Psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat tulleet entistä näkyvämmäksi ja tutummaksi. Sivustot tuovat yleisimpiä kysymyksiä esiin niin opiskelijoille, opetushenkilöstölle kuin vanhemmillekin. Psykologit ja kuraattorit voivat itsekin käyttää omia sivustojaan työnsä tukena.

Verkossa myös lukiolaiset pääsevät osalliseksi kuraattoripalveluista, joita heillä ei kouluissaan ole tarjolla. Lukiolaiset saavat kuraattorien kirjoittaman tiedon ja he voivat myös kysyä kuraattorilta nimettömänä ja vaikkapa chattailla kuraattorin kanssa.

Opiskelijat ovat olleet alusta lähtien mukana verkkopalvelun kehittämisessä. Opiskelijoiden antama palaute ja kehittämisideat ovat edelleen tervetulleita! Toivomme opiskelijoilta esimerkiksi nimettömiä kertomuksia siitä, mikä on auttanut psykologin tai kuraattorin tapaamisissa tai nettisivustojen hyödyntämisessä. Tervetulleita olisivat myös opiskelijoiden omat – vaikka ryhmissä mietityt – koosteet esimerkiksi siitä, mikä on tukenut pääsemään vaikean elämänvaiheen tai kuormittavan elämäntilanteen yli.

Toisen asteen yhteys –sivustoa on voitu tänä vuonna kehittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rahoituksella, osana Verkeä eli uutta valtakunnallista verkkonuorisotyön kehittämiskeskusta. http://verke.wordpress.com/2011/07/07/verke-on-verkkonuorisotyon-uusi-kehittamiskeskus/  

 

Netti täydentää muita palveluita

Internet toimii hyvin ehkäisevän mielenterveystyön välineenä. Periaatteessa nuoret hakevat apua netin kautta samanlaisiin kysymyksiin kuin kasvokkain tapahtuvissa palveluissa. Netissä voi anonyymiteetin suojissa pohtia esimerkiksi kokemuksia ammattiavusta ja sitä, uskaltaisiko ylipäänsä hakeutua ammattiauttajan tapaamiseen.

Toisen asteen Yhteys -chatissa voi tänä syksynä viikoittain, torstaisin klo 15-17, keskustella anonyymisti psykologin tai kuraattorin kanssa. Tämä on oiva lisämahdollisuus niille, jotka kaipaavat pienimuotoista tukea psykologilta tai kuraattorilta ilman asiakkuutta. Tarvittaessa chatissa tavattavat nuoret ohjataan oman oppilaitoksen psykologi- ja kuraattori- ym. palveluihin.

Tänä syksynä uutuutena wikiperheeseen on tullut Yhteys itseensä – itsehoitosivusto osoitteessa http://yhteysitseensa.edu.hel.fi. Sivusto antaa kaikille nuorille eväitä mielen hyvinvoinnin ylläpitoon. Sivustolta löytyy muun muassa itsearvioinnin välineitä ja tehtäviä oman hyvinvoinnin parantamiseen ja linkkejä muihin palveluihin. Se voi myös auttaa läheisen ihmisen psyykkisen ongelman työstämisessä.

Yhteys itseensä –sivusto, samoin kuin muut toisen asteen opiskelijoille suunnatut sivustot, on tarkoitettu ihan kaikille toisen asteen opiskelijoille – ei esimerkiksi vain psykologien tai kuraattorien asiakkaille.

Toisen asteen yhteys –palvelu on lisätuki, joka täydentää toisen asteen opiskelijoiden psykologi- ja kuraattoripalveluita ja siinä tehtävää ennalta ehkäisevää mielenterveystyötä. Internet ei varsinaisesti korvaa kasvokkain tapahtuvaa palvelua lainkaan tässä vaiheessa, vaan saattaa edistää, nopeuttaa ja tukea muuten psykologi- ja kuraattoripalvelua. 

Päivi-Marjatta Marjo
Projektisuunnittelija
Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

Mainokset

Arkiohjaaja auttaa pulmatilanteissa

Satu, 18, opiskelee Helsingin tekniikan alan oppilaitoksessa. Satu muutti vähän aikaa sitten yhteen asumaan poikaystävänsä kanssa ja heidän yhteinen taloutensa on tiukalla. Sadun poikaystävä on toimeentulotukiasiakas ja nyt heidän muutettuaan uudelle asuinalueelle on epäselvää mistä heidän asiansa hoituivat. Aiempi sosiaalityöntekijä oli luvannut, että kuukauden vuokra hoituu vielä heidän kauttaan, mutta asia oli jäänyt kuitenkin vähän epäselväksi ja nyt on huoli, että hoituuko asia todella heidän kauttaan. Sadulla olisi myös asiaa lääkäriin, mutta on epäselvää, mihin hänen pitäisi olla yhteydessä.

Koulun käytävältä Satu bongaa arkiohjaaja Susannan, joka kävi lukuvuoden alussa kertomassa ryhmässä olevansa oppilaitoksessa sitä varten, että auttaa opiskelijoita tarvittaessa arjen vaikeissa asioissa. Satu kertoo lyhyesti Susannalle tilanteestaan ja he sopivat tapaamisen seuraavalle päivälle.

Tapaamisessa Satu selvittää arkiohjaajan kanssa missä hän on kirjoilla, sillä on epävarmaa, onko muuttoilmoitus tullut tehtyä oikein. Tämän jälkeen täytetään yhdessä arkiohjaajan kanssa opintotuki- ja asumislisähakemukset sekä kopioidaan siihen tarvittavat liitteet. Sitten selvitetään yhdessä, missä on nuortaparia palveleva sosiaalitoimen toimipiste, ja kuka siellä on heidän asioitaan hoitava sosiaalityöntekijä. Yhdessä soitetaan sosiaalityöntekijälle, varataan aika ja selvitetään, mitä papereita tarvitaan mukaan. Lääkäriaikakin saadaan varattua. Arkiohjaajan tapaamisen jälkeen Sadulla on huojentunut olo. Yhdellä tapaamiskerralla oli saatu hoidettua monta asiaa, jotka olivat painaneet mielessä jo pitkään, ja joiden hoitaminen yksin olisi ollut mahdotonta.

Opintojen keskeyttäminen on usein lukuisten syiden summa. Yleisimmät keskeyttämiseen johtavat syyt ovat erilaiset opiskeluvaikeudet, väärä alan valinta ja sitoutumattomuus opintoihin. Erittäin paljon esiintyy myös tilanteita, joissa opiskelija ei itsekään osaa antaa syytä omalle keskeytykselleen. Monesti arkeen liittyvät hoitamattomat pikkuasiat kasvavat isoiksi asioiksi, jotka tekevät opiskelemisesta mahdotonta.

Helsingin kaupungin ammatillisissa oppilaitoksissa on vuoden ajan toiminut Armi–projekti, jonka näkyvin osa ovat oppilaitoksiin palkatut arkiohjaajat. Arkiohjaajat auttavat erityisesti niitä opiskelijoita, joilla on paljon poissaoloja tai joiden opinnot ovat viivästyneet, siis niitä nuoria, joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Arkiohjaajat selvittävät näiden nuorten tilannetta yhdessä nuorten kanssa ja tarjoavat apua nuorten elämän ongelmiin. Arkiohjaajat ovat osa koulun opiskelijahuoltohenkilökuntaa ja ohjaavat opiskelijan tarvittaessa muiden tukipalveluiden piiriin.

Arkiohjaajilta ovat avun saaneet monet Sadun kaltaiset opiskelijat, joiden opinnot ovat uhanneet keskeytyä sinällään mitättömien, pienten kasautuvien arkisten asioiden takia. Projektin toiminnan aikana on tullut ilmeiseksi se, että opiskelijat tarvitsevat elämäänsä aikuisen, jonka kanssa voi luottamuksellisesti käydä läpi ongelmallisia asioita. Eikä arkiohjaajan luokse tarvitse aina mennä ongelmien kanssa, vaan kiva on myös mennä muuten vaan jutustelemaan, siitä tulee tunne että on joku, joka kuuntelee.

Arkiohjaajat ovat myös aloittaneet oppilaitoksissa paljon osallisuutta ja yhteishenkeä kohottavia toimintoja, kuten opiskelijoiden välituntiklubin, johon välituntia toimettomina viettävät opiskelijat voivat tulla pelaamaan lautapelejä ja jutustelemaan keskenään tai arkiohjaajan kanssa. Suosittu on ollut myös opiskelijoille suunnattu Armikahvila, joka toimii Heltechin Holkkitien yksikössä. Kahvilaan voivat tulla kaikki yksikön opiskelijat viettämään aikaansa ja esimerkiksi käyttämään nettiä. Arkiohjaaja on kahvilassa aina paikalla ja tarvittaessa häneltä voi kahvittelun ohessa kysellä mieltä askarruttavia asioita.

Marko Harapainen
Projektipäällikkö, Armi -hanke